RealizacjeKurniki i fermy drobiu

Nasze Realizacje

Ferma odchowu indyków

powiat iławski

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
13
14
15

Lokalizacja

Babięty, gmina Susz

Wymiary

Szerokość: 20,75 m
Długość:79,90 m

Szczegóły inwestycji

Ilość kurników:3
Powierzchnia budynków:4973,78 m2
Rodzaj chowu:Indyczki system ściółkowy
Typ kurnika:Reprodukcja

Budynki towarzyszące

- Budynek socjalny kierownika fermy
- Budynek magazynowo-socjalny

Wymiary

Szerokość:17,55 m
Długość:44,90 m

Szczegóły inwestycji

Ilość kurników:1
Powierzchnia budynków:788,00 m2
Rodzaj chowu:Indyki system ściółkowy
Typ kurnika:Reprodukcja

Przedmiotem tej realizacji była fermy 4 budynków inwentarskich połączonych łącznikiem do chowu nioski reprodukcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Budowa fermy obejmowała:
- 3 budynki inwentarskie dla indyczek
- 1 budynek inwentarski dla indyków
- łacznik obiektów hodowlanych
- budynek magazynowo-socjalny
- budynek kierownika fermy
- 6 silosów wraz z fundamentem
- 3 zbiorniki na gaz o poj. 6400 l wraz z fundamentem
- 1 zbiornik na ścieki socjalne o poj. 10 m3
- 2 zbiornik na ścieki technologiczne o poj. 10 m3
- Zbiornik przeciwpożarowy zamknięty o poj. 100 m3
- Drogi i place utwardzone o pow. 4180 m2

Lokalizacja

Babięty Wielkie, gmina Susz

Wymiary

Szerokość:17,55 m
Długość:84,70 m

Szczegóły inwestycji

Ilość kurników:2
Powierzchnia budynków:2972,97 m2
Rodzaj chowu:Indyczki system ściółkowy
Typ kurnika:Reprodukcja

Budynki towarzyszące

- Budynek socjalno-biurowy kierownika fermy

Wymiary

Szerokość:17,55 m
Długość:44,70 m

Szczegóły inwestycji

Ilość kurników:1
Powierzchnia budynków:784,49 m2
Rodzaj chowu:Indyki system ściółkowy
Typ kurnika:Reprodukcja

Przedmiotem tej realizacji była fermy 3 budynków inwentarskich połączonych łącznikiem do chowu nioski reprodukcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Budowa fermy obejmowała:
- 2 budynki inwentarskie dla indyczek
- 1 budynek inwentarski dla indyków
- łącznik obiektów hodowlanych
- budynek kierownika fermy
- 4 silosy wraz z fundamentem
- 2 zbiorniki na gaz o poj. 6400 l wraz z fundamentem
- 1 zbiornik na ścieki socjalne o poj. 5 m3
- 2 zbiornik na ścieki technologiczne o poj. 10 m3
- Drogi i place utwardzone o pow. 2383 m2

Ferma reprodukcyjna

powiat chodzieski, Zbyszewice

3
4
6
7
8

Lokalizacja

Zbyszewice, gm. Margonin

Wymiary

Szerokość:19,50 m
Długość:137,02 m

Szczegóły inwestycji

Ilość kurników:4
Powierzchnia budynków:10687,56 m2
Rodzaj chowu:kury, system ściółkowy
Typ kurnika:Odchowalnia

Budynki towarzyszące

- Łącznik o pow. 158,40 m2

Przedmiotem tej realizacji była fermy odchowu stada reprodukcyjnego składająca się z 4 budynków inwentarskich połączonych łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Budowa fermy obejmowała:
- 4 kurniki
- łącznik obiektów hodowlanych
- 2 silosy wraz z fundamentem
- 8 zbiorników na gaz o poj. 6400 l wraz z fundamentem
- 1 zbiornik na ścieki socjalne o poj. 10 m3
- 2 zbiornik na ścieki technologiczne o poj. 10 m3
- Drogi i place utwardzone o pow. 5270 m2

Ferma reprodukcyjna

powiat nakielski

1
2
3
4
5
6
7

Lokalizacja

Dębionek, gm. Sadki

Wymiary

Szerokość:15,28 m
Długość:100,20 m

Szczegóły inwestycji

Ilość kurników:6
Powierzchnia budynków:9186,34 m2
Rodzaj chowu:kury, system ściółkowy
Typ kurnika:Reprodukcja

Budynki towarzyszące

- Łącznik o pow. 650,24 m2
- Magazyn jaj o pow. 133,43 m2
- Magazyn padłych ptaków o pow. 16 m2
- Budynek socjalno-biurowy o pow. 111 m2

Przedmiotem tej realizacji była ferma reprodukcyjna składająca się z 6 budynków inwentarskich połączonych łącznikiem i magazynem jaj wraz z niezbędną infrastrukturą.

Budowa fermy obejmowała:
- 6 kurników
- łącznik obiektów hodowlanych
- 18 silosów wraz z fundamentem
- 6 zbiorników na gaz o poj. 6400 l wraz z fundamentem
- 1 zbiornik na ścieki socjalne o poj. 10 m3
- 3 zbiorniki na ścieki technologiczne o poj. 10 m3
- Drogi i place utwardzone o pow. 3658 m2

Ferma reprodukcyjna

powiat chodzieski, Sokołowo Budzyńskie

1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Lokalizacja

Sokołowo Budzyńskie, gm. Budzyń

Wymiary

Szerokość:25,30 m
Długość:157,88 m

Szczegóły inwestycji

Ilość kurników:2
Powierzchnia budynków:3994,36 m2
Rodzaj chowu:kury, system ściółkowy
Typ kurnika:Reprodukcja

Budynki towarzyszące

- Budynek gospodarczy o pow. 16 m2

Przedmiotem tej realizacji była fermy reprodukcyjna kur mięsnych składająca się z 2 budynków inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą.

Budowa fermy obejmowała:
- 2 kurniki
- 6 silosów z fundamentem
- 4 zbiorniki na gaz o poj. 6400 l wraz z fundamentem
- 1 zbiornik na ścieki socjalne o poj. 4 m3
- 2 zbiorniki na ścieki technologiczne o poj. 18 m3
- Zbiornik przeciwpożarowy otwarty o poj. 250 m3
- Drogi i place utwardzone o pow.3566 m2

Ferma tuczu brojlera

powiat chodzieski

2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
10
15
16

Lokalizacja

Sokołowo Budzyńskie, gm. Budzyń

Wymiary

Szerokość:25,30 m
Długość:157,88 m

Szczegóły inwestycji

Ilość kurników:2
Powierzchnia budynków:3994,36 m2
Rodzaj chowu:kury, system ściółkowy
Typ kurnika:Reprodukcja

Budynki towarzyszące

- Budynek gospodarczy o pow. 16 m2

Przedmiotem tej realizacji była fermy reprodukcyjna kur mięsnych składająca się z 2 budynków inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Budowa fermy obejmowała :
- 2 kurników
- 6 silosów z fundamentem
- 4 zbiorników na gaz o poj. 6400 l wraz z fundamentem
- 1 zbiornik na ścieki socjalne o poj. 4 m3
- 2 zbiornik na ścieki technologiczne o poj. 18 m3
- Zbiornik przeciwpożarowy otwarty o poj. 250 m3
- Drogi i place utwardzone o pow.3566 m2

Ferma tuczu brojlera

powiat Nowa Sól

1
2
3
4
5
6
7
8

Lokalizacja

Niemczyn, gm. Damasławek

Wymiary

Szerokość:20,00 m
Długość:120,48 m

Szczegóły inwestycji

Ilość kurników:1
Powierzchnia budynków:2409,60 m2
Rodzaj chowu:kury, system ściółkowy
Typ kurnika:Tucz brojlera

Budynki towarzyszące

- brak

Przedmiotem tej realizacji był budynek tuczu kur mięsnych wraz z zabudową towarzyszącą.

W zakres inwestycji wchodziło:
- 2 silosów z fundamentem
- drogi i place utwardzone o pow. 2550 m2

Ferma tuczu brojlera

Powiat Pilski

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Lokalizacja

Zelgniewo, gm. Kaczory

Wymiary

Szerokość:23,45 m
Długość:150,00 m

Szczegóły inwestycji

Ilość kurników:20
Powierzchnia budynków:70350,00 m2
Rodzaj chowu:kury, system ściółkowy
Typ kurnika:Tucz brojlera

Budynki towarzyszące

- 2 Magazyny padłych ptaków o pow. 15,75 m2
- 2 magazyny na słomę o pom. 1493,50 m2
- budynek techniczny o pow. 158,25 m2
- 2 budynki socjalno-biurowe o pow. 121,57
- 2 Kontenerowe stacje trafo
- 2 kontenerowe agregaty prądotwórcze

Przedmiotem tej realizacji była fermy brojlerów kurzych składająca się z 20 budynków inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Budowa fermy obejmowała :
- 20 kurników
- 2 budynki gospodarcze
- 2 magazyny na słomę
- 1 budynek techniczny
- 2 budynki socjalno-biurowe
- 40 silosów na paszę wraz z fundamentem
- 20 zbiorników na gaz o poj. 6400 l wraz z fundamentem
- 2 zbiornik na ścieki socjalne o poj. 10 m3
- 2 zbiornik na ścieki technologiczne o poj. 10 m3
- 20 zbiorników na ścieki technologiczne o poj. 18 m3
- 2 Kontenerowe stacje trafo
- 2 kontenerowe agregaty prądotwórcze
- Drogi i place utwardzone o pow.32 346 m2

Ferma tuczu brojlera

powiat pilski

Lokalizacja

Niemczyn, gm. Damasławek

Wymiary

Szerokość:20,00 m
Długość:120,48 m

Szczegóły inwestycji

Ilość kurników:1
Powierzchnia budynków:2409,60 m2
Rodzaj chowu:kury, system ściółkowy
Typ kurnika:Tucz brojlera

Budynki towarzyszące

- Brak

Przedmiotem tej realizacji był budynek tuczu kur mięsnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,
W zakres inwestycji wchodziło:
- 2 silosów z fundamentem
- Drogi i place utwardzone o pow.2550 m2

Ferma tuczu brojlera

powiat płocki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Lokalizacja

Sarzyn, gm. Staroźreby

Wymiary

Szerokość:18,92 m
Długość:126,32 m

Szczegóły inwestycji

Ilość kurników:2
Powierzchnia budynków:2389,97 m2
Rodzaj chowu:kury, system ściółkowy
Typ kurnika:Tucz brojlera

Budynki towarzyszące

- Brak

Przedmiotem tej realizacji była fermy brojlerów kurzych składająca się z 2 budynków inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Budowa fermy obejmowała :
- 2 kurniki
- 2 silosy na paszę wraz z fundamentem
- 2 zbiornik na ścieki technologiczne o poj. 10,0 m3
- Kontenerowy agregat prądotwórczy
- Drogi i place utwardzone o pow.1 546 m2

Ferma tuczu brojlera

powiat szczeciński

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lokalizacja

Sierakowo, gm. Tarnowo

Wymiary

Szerokość:15,51 m
Długość:100,39 m

Szczegóły inwestycji

Ilość kurników:1
Powierzchnia budynków:1557,05 m2
Rodzaj chowu:kury, system ściółkowy
Typ kurnika:Tucz brojlera

Budynki towarzyszące

- Brak

Wymiary

Szerokość:20,5 m
Długość:100,39 m

Szczegóły inwestycji

Ilość kurników:1
Powierzchnia budynków:2059,00 m2
Rodzaj chowu:kury, system ściółkowy
Typ kurnika:Tucz brojlera

Przedmiotem tej realizacji były 2 budynki inwentarskie tuczu kur mięsnych - 2 kurniki

Kamionka

powiat chodzieski

1
2
3
4
5
6
7

Lokalizacja

Kamionka, gm. Chodzież

Wymiary

Szerokość:25,26 m
Długość:77,49 m

Szczegóły inwestycji

Ilość kurników:6
Powierzchnia budynków:11744,38 m2
Rodzaj chowu:kury, system ściółkowy
Typ kurnika:Odchowalnia

Budynki towarzyszące

- Budynek gospodarczy o pow. 23,65 m2
- Magazyn padłych ptaków o pow. 16,45 m2
- Budynek socjalno-biurowy o pow. 96,07 m2
- Kontenerowa stacja trafo
- kontenerowy agregat prądotwórczy

Przedmiotem tej realizacji była fermy drobiu składająca się z 6 budynków inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą.

Budowa fermy obejmowała :
- 6 kurników
- 6 zespołów silosów wraz z fundamentem, po 4 silosy dla każdego kurnika z fundamentem
- 6 zbiorników na gaz o poj. 6400 l wraz z fundamentem
- 2 zbiorniki na ścieki socjalne o poj. 15,6 m3 oraz 10 m3
- 6 zbiornik na ścieki technologiczne o poj. 15,6 m3
- Zbiornik przeciwpożarowy otwarty o poj. 250 m3
- Kontenerowa stacja trafo
- Kontenerowy agregat prądotwórczy
- Drogi i place utwardzone o pow.2396 m2

Nioska konsumpcyjna

powiat grudziądzki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lokalizacja

Budy, gm. Rogóźno

Wymiary

Szerokość:11,48 m
Długość:60,52 m

Szczegóły inwestycji

Ilość kurników:1
Powierzchnia budynków:694,77 m2
Rodzaj chowu:kury, system ściółkowy
Typ kurnika:Nioska

Budynki towarzyszące

- Brak

Przedmiotem tej realizacji był budynek inwentarsk dla kur niosek.
- 1 kurnik

Ferma Reprodukcyjna

Powiat Jastrowie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lokalizacja

Sypniewo Kolonia, gm. Jastrowie

Wymiary

Szerokość:25,30 m
Długość:157,88 m

Szczegóły inwestycji

Ilość kurników:2
Powierzchnia budynków:3994,36 m2
Rodzaj chowu:kury, system ściółkowy
Typ kurnika:Reprodukcja

Budynki towarzyszące

Magazyn padłych ptaków o pow. 16 m2

Przedmiotem tej realizacji była fermy reprodukcyjna kur mięsnych składająca się z 2 budynków inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Budowa fermy obejmowała :
- 2 kurników
- 6 silosów z fundamentem
- 4 zbiorników na gaz o poj. 6400 l wraz z fundamentem
- 1 zbiornik na ścieki socjalne o poj. 4 m3
- 2 zbiornik na ścieki technologiczne o poj. 18 m3
- Zbiornik przeciwpożarowy otwarty o poj. 60 m3
- Drogi i place utwardzone o pow.3523 m2

Kurnik na tucz brojlera

Powiat Pilski

1
6
2
3
4
5
alternatywny opis dla wyszukiwarek
9
8

Lokalizacja

Zelgniewo, gm. Kaczory

Wymiary

Szerokość:25,26 m
Długość:77,49 m

Szczegóły inwestycji

Ilość kurników:1
Powierzchnia budynków:1957,40 m2
Rodzaj chowu:kury, system ściółkowy
Typ kurnika:Odchowalnia

Budynki towarzyszące

- Magazyn padłych ptaków o pow. 16 m2

Przedmiotem tej realizacji była rozbudowa fermy drobiu o 1 budynek inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Rozbudowa fermy obejmowała :
- 1 kurnik
- 3 silosy z fundamentem
- 1 zbiornik na ścieki socjalne o poj. 2 m3
- 1 zbiornik na ścieki technologiczne o poj. 1 m3
- Drogi i place utwardzone o pow.1128,44 m2

Ferma na nioskę konsumpcyjną

powiat malborski

IMG_0246
IMG_0251
IMG_0252
resized_IMG_7187
resized_IMG_7302
resized_IMG_7303
resized_IMG_7305
resized_IMG_7306
resized_SAM_1182
resized_SAM_1188
resized_SAM_1190

Lokalizacja

Al. Wojska Polskiego, Malbork

Wymiary

Szerokość:17,38 m
Długość:120,33 m

Szczegóły inwestycji

Ilość kurników:2
Powierzchnia budynków:4182,67 m2
Rodzaj chowu:kury, system klatkowy
Typ kurnika:nioska

Budynki towarzyszące

brak

Przedmiotem tej realizacji były 2 budynki inwentarskie dla kur niosek.

Konsultacja z eksprertem

Zamów konsultację z ekspertem

Wyślij kontakt, a nasz przedstawiciel oddzwoni, by porozmawiać o potrzebach z jakimi trafiłeś na naszą stronę.


Top