Budynki dla bydłaObory dla krów

Optymalne warunki hodowli bydła

Budujemy, modernizujemy i realizujemy obory łącznie z zagospodarowaniem terenu oraz kompletną dokumentacją budowlaną. Naszym celem jest kompleksowa budowa i obsługa przy minimalnym zaangażowaniu inwestora. Według doświadczeń naszych i doświadczeń hodowców, z którymi współpracujemy nowoczesny budynek inwentarski powinien spełniać podstawowe kryteria:

Warunki sanitarne dla bydła - ikona

Warunki sanitarne

Materiały budowlane / izolacyjne oraz elementy wykończeniowe dobieramy pod kątem łatwości utrzymania w czystości i zachowania wymaganych coraz bardziej restrykcyjnych warunków sanitarnych.

Opłacalność hodowli bydła - ikona

Opłacalność utrzymania

Konstrukcja budynku oraz oraz nowoczesne materiały izolacyjne optymalizują koszty utrzymania budynku przy jednoczesnym utrzymaniu komfortowych warunków temperatury i wentylacji.

Optymalna technologia - ikona

Optymalna technologia

Podstawą naszej pracy jest dobre przemyślenie projektu technologicznego przez inwestora. Technologia stanowi punt wyjścia oraz klucz do stworzenia koncepcji oraz projektu do realizacji.

Materiały do budowy obory - ikona

Jakość materiałów

Używamy materiałów budowlanych o wysokiej odporności na agresywne środowisko panujące w oborach np. płyt warstwowych ze specjalnymi okładzinami zewnętrznymi i ocynkowanej konstrukcji obory. W ten sposób proces degradacji budynku następuje znacznie wolniej.

Łatwa rozbudowa obory - ikona

Łatwość rozbudowy

Konstrukcję opieramy na rozwiązaniach, które umożliwiają łatwą, przyszłą, rozbudowę obiektu.

Szybkość budowy obory - ikona

Szybka realizacja

Ogromne znaczenie ekonomiczne inwestor uzyskuje dzięki projektowaniu w sposób umożliwiający nawet 40% przyspieszenie procesu budowy obory.

Galeria realizacji

bydlo1
img2

Film promocyjny

Etapy realizacji

  • projekt technologiczny
  • koncepcja /plan zagospodarowania fermy
  • uzgodnienia środowiskowe w celu uzyskania decyzji środowiskowej i warunków zabudowy
  • przygotowania projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
  • przygotowanie kosztorysu w celu uzyskania kredytu
  • budowa i nadzór
  • przygotowanie dokumentacji odbiorowej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
plan-projektowy

Przykładowa Obora według koncepcji K3AGRO

Budujemy, modernizujemy i realizujemy obory łącznie z zagospodarowaniem terenu oraz kompletną dokumentacją budowlaną. Naszym celem jest kompleksowa budowa i obsługa przy minimalnym zaangażowaniu inwestora. Według doświadczeń naszych i doświadczeń hodowców, z którymi współpracujemy nowoczesny budynek inwentarski powinien spełniać podstawowe kryteria:

optymalna_obora_wedlug_k3agro

Typ 1

Obora na kanałach na gnojowicę

obora_na_kanalach_na_gnojowk

Typ 2

Obora - płyta gnojowicowa/ściółka

obora_plyta_gnojowicowa_sciolk
Konstrukcja obory - ikona

Konstrukcja obiektu

Konstrukcja hali głównej wykonana z konstrukcji stalowej z profili gorąco walcowanych lub blachownic o zmiennym przekroju w zależności od rozpiętości i wysokości obory.

Konstrukcja hali udojowej wykonujemy w sposób tradycyjny tzn. murowany lub szkieletowy jak halę główną

Drzwi i bramy obory - ikona

Drzwi i bramy

Wykonujemy je ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wypełniając je płytą warstwową, której nadajemy kolor elewacji lub pozostawiamy w gotowym, kolorze systemowym.

Okładziny do obory - ikona

Okładziny wewnętrzne

Możliwość wyboru okładzin wewnętrznych pozwala na montaż płyty w środowiskach o zróżnicowanym stopniu agresywności. Dostępne powłoki to PE, PVC, PDF, Fiberglass oraz NP60.

Dach i ściany obory - ikona

Zabudowa dachu i ścian

Obudowę dach i ściany wykonujemy z płyt warstwowych ze specjalnymi okładzinami odpornymi na agresywne środowisko. Ściany wykonane w opcji z oknami przesuwnymi lub roletami.

Sterowanie obory

Sterowanie / Kontrola

Pomieszczenie techniczne/sterownie są budowane w dowolnie wybranym przez hodowcę miejscu po to, by maksymalnie ułatwić montaż dalszych instalacji.

Zabezpieczenia budynków dla bydła - ikona

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe.

Wentylacja obory - ikona

Wentylacja obiektu

Wentylacja w hali głównej odbywa się w oparciu o wloty poprzez boczne przesuwne okna lub rolety a funkcję wywiewną stanowią świetliki kominowe lub łukowe z możliwością przymykania.

Systemy karmiąco-pojące dla krów mlecznych i mięsnych - ikona

Systemy karmiąco-pojące

Podwieszenie systemów zadawania paszy, pojenia podwieszone do konstrukcji w rozstawie według wytycznych technologicznych.

Technologia wyposażenia obiektów do hodowli bydła - ikona

Technologia / Wyposażenie

Technologia i wyposażenie częściowo dostarczana przez firmę K3AGRO a częściowo przez firmy zewnętrzne wybrane przez inwestora.

Konsultacja z eksprertem

Zamów konsultację z ekspertem

Wyślij kontakt, a nasz przedstawiciel oddzwoni, by porozmawiać o potrzebach z jakimi trafiłeś na naszą stronę.


Top